Rodzina Bez Nazwiska 

 

Państwo Data
wydania

Numer katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Malediwy

29.07.2004

M ark. 4372-75
Y ?
S ?
G ?

4 × 12 Rf

z±bk.

 Juliusz Verne
- wizje i przygody
cz. 2

Malediwy05_ark02.jpg (120969 bytes)

Malediwy

29.07.2004

M bl. 576
Y ?
S ?
G ?

25 Rf

z±bk.

 Juliusz Verne
- wizje i przygody
cz. 2

Malediwy05_bl02.jpg (148107 bytes)