Mistrz Zachariasz 

 

 

 

Państwo Data wydania

Numer katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Monako

02.05.1978

M 1309
Y 1129
S 1103
G 1335

1,00 F z±bk.
i niez±bk.

150 rocznica urodzin Juliusza Verne'a

mon78_100.jpg (32742 bytes)