ON 05 [napisane: 1852, wydane 1988]

Pierre-Jean

Pierre-Jean

Wersja oryginalna. Tekst znacznie zmieniony przez syna pisarza, Michela: patrz ON 05A

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

05.01
439

&

2001 Pierre-Jean
Tł. Barbara Poniewiera, tł. uwag Jacquesa Davy’ego Andrzej Zydorczak; oprac., kor. i przyp. Krzysztof Czubaszek, Andrzej Zydorczak; il. i mapka Damian Christ, oprac. komputer. il. i tekstu Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a
Ruda ¦l±ska: skład, druk i oprawa Andrzej Zydorczak
1 t.: [4],27 s.; [12] il. nieb.; mapka na wewn. s. przedniej okł.; 21,0×14,5 cm
([seria:] “Biblioteka Andrzeja”, Tom 6)
Nakład: 40 egz. numer.
ISBN 83-915531-2-4, opr. kartonowa