ON 06 [napisane: 1853, wydane 1854]

Mistrz Zachariasz

Maître Zacharius

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

06.01
54

&

1886 Mistrz Zachariasz
Przekł. z fr.

W odcinkach “DZIENNIK POLSKI”
nr 176-179, 181-184

06.02
59

&

1890 Mistrz Zacharjasz
Opowiadanie
Warszawa: Druk S[amuela] Orgelbranda Synów, ul. Krak[owskie] Przed[mieście] 66
Zeszyt: [2],40 s.; 16,0×11,5 cm
(Dodadek do “KURJERA CODZIENNEGO”)
Nakład: [brak danych]
Oprawa kartonowa

06.03
-

&

1903 Mistrz Zacharyasz. Opowiadanie Juliusza Verne'a
(Przekład  z francuzkiego)
W odcinkach „BIBLIOTEKA POWIEŚCI”
Rocznik VI nr 24-26, s. 381-383, 396-399, 412-415; [brak] il.
31,0×23,0 cm

06.04
448

&

2002 Mistrz Zachariasz
Tł. Barbara Supernat; kor. i przyp. Krzysztof Czubaszek, Michał Felis, Andrzej Zydorczak; dziesięć il. Theofile’a Schulera zaczerpnięto z wyd. fr.; oprac. komputer. il. Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a
Ruda Śląska: skład, druk i oprawa Andrzej Zydorczak
1 t.: [2],23 s.; 10 il. brązowoczerw.; 21,0×14,5 cm
([seria:] “Biblioteka Andrzeja”, Tom 10)
Nakład: 40 egz. numer.
ISBN 83-915531-6-7, opr. kartonowa

06.05
617

&

2013 Mistrz Zachariasz
w: „Kaprys doktora Oxa i inne opowiadania” [Mistrz Zachariasz, Frritt-Flacc, Dramat w przestworzach, Kaprys doktora Oxa, Gil Braltar, Przełamanie blokady, Dramat w Meksyku, Martin Paz, Buntownicy z „Bounty”, Zimowanie w lodach]
Patrz poz. ON 14.04

06.06
703

&

2017 Mistrz Zachariasz
w: „Zima pośród lodów i inne opowiadania” [Zima pośród lodów, Dramat w Meksyku, Mistrz Zachariasz, Dramat w balonie]
Patrz poz. ON 07.07