PO 05 [napisana: 1863, wydana 1994]

paryż w xx wieku

Paris au XXe siecle

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

05.01
388

&

1997 Paryż w XX wieku
Przeł. Hanna Karpińska; okł. i s. tyt. proj. Michał Jędrczak; przedm. i oprac. tekstu Piero Gondolo della Riva
Wydanie 1
Warszawa: Państw. Instytut Wydaw.
Rzeszów: Cieszyńska Druk. Wydaw.
1 t.: 198,[2] s.; [brak] il.; 19,5×12,3 cm
([Przeł. notę wydaw., wstęp i przypisy wydaw. z wyd. fr., bez podania, że jest to tylko przekład])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-06-02588-1, opr. kartonowa