PO 12 [wydana: 1870]

Pływające miasto

Une ville flottante

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM
Cz. II

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

12.01
12

&

1872 Miasto pływające
Pow. Julijusza Verne’a.; przekł. Jadwigi T[eresy] [właśc. Teresa Jadwiga Papi]
Warszawa: Nakł. Red. “Opiekuna Domowego.”
[Warszawa]: W Druk. J[ana] Jaworskiego, Krak[owskie] Przedm[ieście] Nr.415
1 t.: 213 s.; 17,3×12,0 cm
(Dod. do Opiekuna Domowego Nr. 40, Rok 1872)
Nakład: [brak danych]
Opr. płócienna? bez ilustracji

12.02
24

&

1876 Pływające miasto
W odc. “Ruch Literacki”, [brak] il.
Rok III
nr 12-23, 25-26; s. 194-196, 212-214, 227-229, 245, 246, 261-263, 274-277, 292, 293, 304-306, 321, 322, 335-337, 351-353, 369-371, 402-405, 417, 418

12.03
25

&

1876 Pływające miasto
Lwów: Nakł. Księg. [Władysława] Gubrynowicza i [W.] Schmidta
1 t.: 213 s. [brak] il.; 18,0?×11,0? cm?
(przedr. z “Ruchu Literackiego”)
Nakład [brak danych]
Opr. ?

12.04
166

&

1926 Pływające miasto; [Przełamanie blokady]
Pow. podróż., z ryc.; przekł. Z[bigniewa] Zamorskiego
Warszawa: Nakł. Księg. J[akuba] Przeworskiego
Tarnów: Z Druk. H. L. Lehrhaupta
[2 utwory. w 1 t.: (cz. 1. “Pływające miasto” s. 5-116; cz. 2. “Przerwanie blokady” s. 117-180)];
180 s.; [2?] k. tabl.; 17,0×11,8 cm
(Istnieje inna okł – patrz PO12.05)
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł.

12.05
 

&

1926 Pływające miasto; [Przełamanie blokady]
Pow. podróż., z ryc.; przekł. Z[bigniewa] Zamorskiego
Warszawa: Nakł. Księg. J[akuba] Przeworskiego
Tarnów: Z Druk. H. L. Lehrhaupta
[2 utwory. w 1 t.: (cz. 1 “Pływające miasto” s. 5-116; cz. 2 “Przerwanie blokady” s. 117-180)];
180 s.; [2?] k. tabl.; 17,2?×12,2? cm
(Wyd. z inną okł. [Dębski])
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

12.06
380

&

1996 Pływające miasto
Oprac., wstęp i koncepcja map Michał Felis, Andrzej Zydorczak; proj. okł. Jerzy Kurczak; red. techn. Teresa Włodarczyk; kor. Zdzisława Radzio; mapy Wojciech Zalewski
Wydanie IV
Pruszków: Oficyna Wydaw. “Ajaks”
Druk: ?
1 t.: 150,[2] s.; [brak] il; [2 mapki w tekście]; 20,0×14,0 cm
(Książkę przyg. do druku na podst. przekł. zamieszcz. w tyg. “Ruch Literacki”, red. przez Wł. Gubrynowicza – wyd. Gubrynowicz i Schmidt)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-87103-02-0, opr. kartonowa

12.07
630

&

2015 Pływające miasto
Przeł. i przyp. opatrzył Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. Jules-Déscartes Férat; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydaw. JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i oprawa Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 221,[3] s.; [28] il. cz.-b., [2] karty tablic. kolor. 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 42; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numer.
ISBN 978-83-64701-29-0, oprawa tektur. lakier.

12.08
642

&

2015 Miasto pływające
Tekst oparto na przekł. Jadwigi T., zamieszczonym w tyg. „Ruch Literacki” w 1876 roku; [il. w tekście Jules-Déscartes Férat, na podst. XIX-wiecznych wydań fr.]; red., kor. i skład: Horyzont Henryk Sułek; proj. okł. i s. tytuł. oraz il. [!] na podst. wł. wydań z XIX w. [właść. fr. wydań z XIX w.]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 171, [1] s. [25] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 14)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 14] 978-83-282-0255-9, opr. pł.