PO 18 [wydana: 1874-75]

Chancellor

Le Chancellor

Powieść jednotomowa 

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

18.01
20

&

1876 Chancellor: Notatki podróżnego J. R. Kazallon
Warszawa: Nakł. F. Stoppelle księgarza wydawcy
Warszawa: Druk L. Januszkiewicza, ul. Ś-to Jerska Nr 12
1 t.: [4],244 s.; [brak] il.; 16,0×11,0 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa płócienna

18.02
21

&

1876 Chancellor: Notatki podróżnego J. R. Kazallon
W odc. “OPIEKUN DOMOWY”; [brak il.]
Rok 12
nr 4-8; 10-17, s. 66-68, 81-82, 98-100, 113-115, 130-132, 161-163, 176-180, 209-211, 225-228, 241-244, 254-260, 268-269

18.03
22

&

1876 Chancellor
Pow.; spolszcz. Wincenta Limanowska
W odc. “SZKICE SPOŁECZNE I LITERACKIE”;
Rok 2
nr 17-25

18.04
71

&

1894 Przygody na okręcie «Chancellor» : Notatki podróżnego J. R. Kazallon
z il.
Warszawa: Nakł. Księg. Juljana Guranowskiego
1 t.: [4],272 s.; [4] k. tabl.; 18,8×12,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. papierowa i tekturowa?

18.05
99

&

1900 Rozbitki z okrętu «Chancellor»
Warszawa: Nakład: Druk. i Litograf. L[eopold] Szyller i Syn, ul. Nowy Świat 16
1 t.: 128 s.; [1] k. tabl. kolor.; 16,5×12,0 cm
(5 książek dla młodzieży za rubla. Ser. 2, nr 4)
(Na okł. tytuł „Rozbitki”)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

18.06
126

&

1910 Przygody na okręcie «Chancellor» : Notatki podróżnego J. R. Kazallon
Wyd. nowe z il. [Edouarde’a Riou]
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],239 s.; [4] il. cz.-b.; 17,8×12,0 cm
(Pisma: Tom VIII)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa i kartonowa
(w środku inna wersja okładki)

18.07
135

&

1918 Przygody na okręcie «Chancellor» : Notatki podróżnego J. R. Kazallon
Wyd. nowe z il. [Edouarde’a Riou]
Warszawa; Lublin; Łódź; Kraków: Nakład Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka; składy główne: Poznań M. Niemierkiewicz, New York The Polish Book Imp. Co.
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],239 s.; [4] il. cz.-b.; 17,8×12,0 cm
(Pisma: Tom VIII)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa i kartonowa

18.08
208

&

1937 Chancellor
Pow. podr. z il. [Edouarde’a Riou]
Warszawa: Wydaw. Księg. Popularnej
Warszawa: Druk. “Grafia”
1 t.: 169,[1] s.; [4] k. tabl. cz.-b.; 20,0×14,4 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

18.09
343

&

1991 Rozbitkowie z «Chancellora»
Przekł. anonim.; proj. okł. Andrzej Mroczkowski; red. techn. Marian Czajkowski
Wydanie 1
Szczecin: [Wydaw.] “Piast” sp. z o. o.
Piła: Zakł. Graf.
1 t.: 200 s.; [brak] il.; 16,4×11,6 cm
(przyg. do druku Jerzy Koralewski na podst. wyd. “Przygody na okręcie “Chancellor”. Notatki podróżnego J.R. Kazallon”. Nakł. Gebethnera i Wolffa. Warszawa 1910 r.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-85271-00-7, opr. kartonowa

18.10
622

&

2014 «Chancellor»
Przeł. i przyp. opatrzył Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. George Roux (zaczerp. z XIX-w. wyd. fr.; [wstęp Andrzej Zydorczak]; skład Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawca JAMAKASZ  Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i opr. Drukarnia D&D Spółka z o.o.
1 t.: 251,[4] s.; [44] il. cz.-b., [2] karty tabl. kolor.; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 37; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV))
Nakład: 200 egz. numer.
ISBN 978-83-938416-5-3, opr. tektur. lakier.

18.11
649

&

2015 Chancellor. Notatki podróżnego J. R. Kazallon
Niniejszy tekst oparto na poprawionym i uzupełnionym przekładzie z XIX wieku; ilustracje [Edouard Riou na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład: Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 203, [1] s. [16] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 20)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 20] 978-83-282-0261-0, oprawa płócienna