PO 20 [wydana: 1877]

HeCtor Servadac

Hector Servadac

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

20.01
36

&

1877-78 Hektor Serwadac: podróże i przygody w państwie słonecznem
W odc. “ŚWIAT” (dwutyg. dla Dzieci i Młodzieży; Warszawa, Czysta 2)
[3 cz.?; brak il.]
1877 R. 2
nr 13-24, s. 13-18, 38-40, 60-65, 86-90, 111-115, 136-140, 153-156, 177-181, 206-209, 229-233, 255-259, 274-278; 1878 R. 3 nr 1-6, 8-24?, s. 8-12, 33-37, 61-65, 81-85, 105-107, 127-131, 175-178, 198-202, 223-226, 246-251, 267-272

[brak danych dot. nr 13-24 z r. 1878]

20.02
39

&

1878 Hektor Servadac: przygody w podróży po światach słonecznych
Dzieło uwieńczone przez akademię fr.
Lwów: Księg. Polska
[Lwów]: z druk. A[nastezego] J[ózefa] O[stoi] Rogosza
2 t. (dwie części): (272; 264) s. [brak] il; 18,2 ×12,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. ?

20.03
153

&

1925 Podróż naokoło Słońca
Pow. podr., z il.; przekł. Z. Zamorskiego; [il. Paul-Dominique Philippoteaux]
Warszawa: Nakł. Bibl. Najciekawszych Pow. i Podróży
Tarnów: Drukiem H. L. Lehrhaupta
1 t.: 187 s.; [8] k. tabl. cz.-b.; 16,7×11,8 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł.

20.04
185

&

1931 Hector Servadac podróż wśród gwiazd i planet Układu Słonecznego
Spolszczył Włodzimierz Topoliński; okł. proj. J. Tom
Lwów; Warszawa: [Wydaw.] Książnica-Atlas
Lwów: Zakł. Graf. Ski Akc[yjnej] Książnica-Atlas
[2 cz. w 1 t.]: [4],347 s.; [brak] il.; 19,7×13,7 cm
(Bibljoteka Iskier, 40)
(Na okł. i s. przedtyt.: “Hector Servadac”)
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł.

20.05
188

&

1931 Podróż naokoło słońca
Przeł. Zbigniew Zamorski; [il. na podst. il. Paula-Dominique’a Philippoteaux]
Warszawa: Nakł. Księg. J[akuba] Przeworskiego
Warszawa: Druk. “Floryda”
1 t.: 242,[1] s.; [4] k. tabl. cz.-b; 17,4?×11,8 cm; druga wersja okładki 18,3×12,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł.

20.06
189

&

1931 Podróż naokoło słońca
Przeł. Zbigniew Zamorski; [il. na podst. il. Paula-Dominique’a Philippoteaux]
Warszawa: Bibljoteka Najciekawszych Powieści i Podróży
Warszawa: Odb[ito] w Zakł. Graf. A. Szlachowicza i Ska, Leszno 70
1 t.: 242,[1] s.; [5?] k. tabl. cz.-b.; 18,0×12,0 cm
(Na s. tyt.: Warszawa/Bibjoteka/Najciekawszych Powieści i Podróży/1931
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł.

20.06a
 

&

1931 Podróż naokoło słońca
Przeł. Zbigniew Zamorski; [il. na podst. il. Paula-Dominique’a Philippoteaux]
Warszawa: Bibljoteka Najciekawszych Powieści i Podróży
Warszawa: Odb[ito] w Zakł. Graf. A. Szlachowicza i Ska, Leszno 70
1 t.: 242,[1] s.; [5] k. tabl. cz.-b.; 18,3×12,3 cm
(Na s. tyt.: Warszawa/Bibjoteka/Najciekawszych Powieści i Podróży/1931
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł. (bez obrazka)

20.07
341

&

1990 Hector Servadac: podróż wśród gwiazd i planet Układu Słonecznego
Tł. Włodzimierz Topoliński; proj. okł., s. przedtyt. i tyt. Katarzyna Fiodorow; oprac. na podst. wyd. przedwoj. Grażyna Knitter
Gdynia: [Wydaw.] “INICJATYWA”
Olsztyn: Olsztyńskie Zakł. Graf. im. Seweryna Pieniężnego, ul. Towarowa 2
[2 cz. w 1 t.]: 222 s. [brak] il.; 21,0×14,5 cm
(Oprac. na podst. wyd. przedwoj. [z 1931 r. – poz. 20.04]; na okł. i s. przedtyt.: "Hector Servadac”)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-900005-0-4, opr. kartonowa

20.08
650

&

 

2015 Hektor Servadac (cz. 1 i 2)
Niniejsze teksty oparto na poprawionym i uzupełnionym przekładzie z XIX wieku; [ilustracje w tekście  Paul-Dominique Philippoteaux, na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 219,[1]s., [17] il. cz.-b.; 219,[1]s., [25] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 21 i TOM 22)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 21] 978-83-282-0262-, ISBN [tomu 22] 978-83-282-0263-4, oprawa płócienna