PO 21 [wydana: 1877]

Czarne Indie

Les Indes noires

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

21.01
30

&

1877 Czarne Indye
Przekł. J[oanny] Belejowskiej; [brak il.]
W odc. “PRZYJACIEL DZIECI”
R. 17
nr 36-51, s. 421-426, 434-436, 445-447, 459-461, 469-471, 482-485, 493-495, 508-509, 517-519, 531-533, 543-547, 554-556, 565-567, 578-580, 590-591, 603-604

21.01a
 

&

1877 Czarne Indje (w przepaściach ziemi)
Przekład J[oanny] Belejowskiej??; [brak ilustracji]
W odcinkach (45) „Kurjer Warzawski”; początek 22.09.1877; koniec 12.12.1877
R. 57 nr 208-222, 224-225, 227-232, 234-236, 244-245, 248-249, 251-253, 255-256, 259, 261-266, 268, 270, 274; wym. 23×14 cm

 

21.02
31

&

1877 Indye Czarne
Przekł. ? [inny niż pozost.]
W odc. “KORESPONDENT PŁOCKI”
Rok 2
nr 79-99, 101-103; Rok 3 nr 1-5

21.03
74

&

1895 Czarne Indje
Pow. z il.
Warszawa: Nakł. Księg. Juliana Guranowskiego
Warszawa: Druk. Tow. Komandytowego, St. J. Zaleski et Comp., Złota no 3
1 t.: [4],283,[1] s.; [4] k. tabl. granat.; 17,5×11,5 cm
(BN I 253.940 s. tytuł.; egz BN zawiera na pocz. i końcu s. z pow. Czarne Indje” a w środku z pow. “500 miljonów Begumy”)
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł.

21.04
114

&

1909 Czarne Indye
Pow.; wydanie nowe z il. [J. Férat]
Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa; Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],265,[2] s.; [4] il. cz.-b.; 18,0×11,8 cm
(Pisma: Tom V)
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł. i kartonowa

21.05
136

&

1919 Czarne Indye
Powieść; wydanie nowe z ilustracyami
Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, filie w Lublinie i Łodzi
Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka; Poznań: M[arian] Niemierkiewicz
Kraków: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],265,[2] s.; [4] il. cz.-b.; 18,0?×11,8? cm
(Pisma: Tom V)
Nakład: [brak danych]
Oprawa kartonowa? i tekturowa?

21.06
178

&

1930 Czarne Indje
Przeł. Zbigniew Zamorski; [il. J. Férat]
Warszawa: Bibljoteka Najciekawszych Powieści i Podróży
Warszawa: Druk. Piment, Sierakowska 4, 1930
1 t.: 264 s.; [5] k. tabl. brąz.; 18,5×12,5 cm
Nakład [brak danych]
Opr. ppł.

21.07
204

&

1935 Czarne Indje
Przeł. Zbigniew Zamorski; [il. J. Férat]
Warszawa: Bibljoteka Najciekawszych Powieści i Podróży
Warszawa: Druk. Braci Lewin-Epstein, Pawia 38
1 t.: 264 s.; [5] k. tabl. cz.-b.; 18,1×12,5 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł.

21.08
372

&

1995 Czarne Indie
Proj. okł. Jerzy Kurczak; red. techn. Teresa Włodarczyk; oprac. i kor. Zdzisława Radzio;
Wydanie II [właśc. I po 1945]
Pruszków: Oficyna Wydaw. “Ajaks”, Focha 23
[Warszawa?]: Zakł. Wydaw.-Poligraf. “SYNPRESS”
1 t.: 149 s.; [brak] il.; 20,2×14,0 cm
(Książka przyg. do druku na podst. wydania Biblioteki Najciekawszych Powieści i Podróży w tłumaczeniu Zbigniewa Zamorskiego. Egzemplarz ze swego księgozb. udost. p. Wojciech Jama)
Nakład: [5000?] egz.
ISBN 83-85621-70-9, opr. karton.

21.09
605

&

2012 Czarne Indie
Przeł. i przyp. opatrzył: Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk, Krzysztof Gucwa; il. Jules-Descartes Férat; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydaw.: PTJV
Gliwice: dr. i opr. Druk. D&D Spółka z o.o.
1 t.: 231,[1] s.; [44] il. cz.-b., [1] karta tablicowa. kolor.; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 27)
Nakł.: 98 egz. numer.
ISBN 978-83-922969-4-2, opr. tektur. lakier.

21.10
621

&

2014 Czarne Indie
Przeł. i przyp. opatrzył: Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk, Krzysztof Gucwa; il. Jules-Descartes Férat; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydaw. JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: dr. i opr. Druk. D&D Spółka z o.o.
1 t.: 231,[3] s.; [45] il. cz.-b., [1] kart tablicowych kolor.; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 36; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakł.: 200 egz. numer.
ISBN 978-83-938416-4-6, opr. tektur. lakier.

21.11
648

&

2015 Czarne Indie
Niniejszy tekst oparto na poprawionym i uzupełnionym przekładzie z XIX wieku; ilustracje [Jules-Descartes Férat na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład: Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 203, [1] s. [31] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 19)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 19] 978-83-282-0260-3, oprawa płócienna

21.12
727

&

2018 Czarne Indie
Przełożył i przypisami opatrzył Andrzej Zydorczak; ilustracje Jules-Descartes Férat (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego); redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; projekt okładki Mateusz Nizianty; skład Mateusz Nizianty
Wydanie I (w tej kolekcji)
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Marki: druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii
1 t.: 226 s.; 46 ilustracji cz.-b.; 21,0×14,8 cm
([kolekcja:] „Niezwykłe Podróże”, tom 9; patron Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a)
Nakład: 200 egz.
ISBN 978-83-65753-43-4 (całość kolekcji), 978-83-65753-52-6 (tom 9), oprawa kartonowa foliowana