PO 30 [wydana: 1884]

Gwiazda Południa

L’étoile du Sud

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

30.01
77

&

1895 Gwiazda Południa
Pow., z il.; przekł. z fr. R. G.
Warszawa: Nakł. Księg. J[uliana] Guranowskiego
Warszawa: Druk E. Lubowskiego i S-ki, ul Szpitalna 10
1 t.: 259, [1] s.; [4] k. tabl. granat.-szare; 16,8?×11,4? cm [dla opr. pap.]; 17,6×11,8 cm [dla opr. ppł.]
Nakład: [brak danych]
Oprawa pap. i ppł. (z lewej pokazano opr. ppł.)

30.01a
-

&

1895 Gwiazda Południa
Pow., z il.; przekł. z fr. R. G.
Warszawa: Nakł. Księg. J[uliana] Guranowskiego
Warszawa: Druk E. Lubowskiego i S-ki, Szpitalna 10
1 t.: 259, [1] s.; [4] k. tabl. granat.-szare; 18,3×12,0 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa płócienna

30.02
115

&

1909 Gwiazda Południa
Pow., przekł. z fr. R. G.; [il. Léon Benett]
Wyd. nowe, z ill.
Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa, Kraków: G[ustaw] Gebethner i Spółka
Krakow: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],251,[1] s.; [4] il. cz.-b.; 17,8×11,2 cm
(Pisma: Tom VI)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa i kartonowa

30.03
 

&

1919? Gwiazda Południa
Pow., przekł. z fr. R. G.; [il. Léon Benett]
Wyd. nowe, z il.
Warszawa; Lublin; Łódż: Nakład Gebethnera i Wolffa
Kraków: G[ustaw] Gebethner i S-ka; Poznań: M[arian] Niemierkiewicz
Krakow: Druk W[ładysława] L[udwika] Anczyca i Spółki
1 t.: [4],251,[1] s.; [4] il.? cz.-b.?; 17,8×11,0 cm
(Pisma: Tom VI; wprowadzono na podst. analogii do innych tytułów wyd. w latach późniejszych niż 1909-1910 – weryfikacja nastąpi na obejrzeniu spisu wydań Gebethnera w BJ – obecne dane wielce niepewne)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa i kartonowa

30.04
193

&

1931 Gwiazda Południa
Przeł. [i wstęp napisał] Zbigniew Zamorski; [il. Léon Benett]
Warszawa: Nakł. Księg. J[akuba] Przeworskiego
Warszawa: Druk. “Floryda”, ul. Leszno 65
1 t.: 273,[2] s.; [5] k. tabl. cz.-b.; 18,2?×12,3? cm
Nakład: [brak danych]
Opr. ?

30.05
 

&

1931 Gwiazda Południa
Przeł. [i wstęp napisał] Zbigniew Zamorski; [il. Léon Benett]
Warszawa: Biblioteka Najciekawszych Powieści i Podróży
Warszawa: Zakł. Graf. A. Szlachowicz i S-ka, Leszno 70
1 t.: 273,[2] s.; [5] k. tabl. cz.-b.; 18,2×12,3 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. półpłocienna

30.06
194

&

1931 Gwiazda Południa
Przeł. [i wstęp napisał] Zbigniew Zamorski; [il. Léon Benett]
Warszawa: Biblioteka Najciekawszych Powieści i Podróży
Warszawa: Zakł. Graf. A. Szlachowicz i S-ka, Leszno 70
1 t.: 273,[2] s.; [5] k. tabl. cz.-b.; 18,4×12,3 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. płócienna

30.06a
-

&

1931 Gwiazda Południa
Przeł. [i wstęp napisał] Zbigniew Zamorski; [il. Léon Benett]
Warszawa: Biblioteka Najciekawszych Powieści i Podróży
Warszawa: Zakł. Graf. A. Szlachowicz i S-ka, Leszno 70
1 t.: 273,[2] s.; [5] k. tabl. cz.-b.; 18,4×12,3 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. płócienna

30.07
245

&

1957 Gwiazda Południa
Tł. Anna Iwaszkiewiczowa; il. Stanisław Rozwadowski; red. Olga Nowakowska; red. techn. Mieczysław Kijewski
Wydanie I
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Literatury Dziecięcej “Nasza Księgarnia”
Toruń: Toruńskie Zakł. Graf.
1 t.: 207,[1] s.; [16] il. cz.-b.; [2 mapki na wykl.]; 21,0×14,8 cm
Nakład: 100 000 + 205 egz.
Opr. tekturowa

30.08
290

&

1974 Gwiazda Południa
Tł. Anna Iwaszkiewiczowa; il. Bogdan Zieleniec
Wydanie II
Warszawa: Instytut Wydawniczy “Nasza Księgarnia”
Kraków: Druk. Wydaw.
1 t.: 188,[4] s.; [12] il. cz.-b.; 20,7×14,7 cm
Nakład: 50 000 + 277 egz.
Opr. kartonowa

30.09
371

&

1995 Gwiazda Południa
Oprac Monika Skrzos, Michał Buciak; il.[brak danych]
Warszawa: Wydaw. Translator s.c., ul. Maklakiewicza 11/14
Warszawa: Wydaw. Translator s.c. (skład, łamanie, kor.)
1 t.: 133 s.; [6] il. brąz.; 23,8×16,3 cm
(Na podst. polskiego wyd. z 1909 roku, “Gwiazda Południa”, Wyd. Goebethner & Wolf; [przekł. R. G.])
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-86149-08-6, opr. kartonowa

30.10
664

&

2016 Gwiazda Południa
Przekład R. G.  na podst. publik. z 1985 roku; il. Léon Benett [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; red., kor. i skład: Horyzont Henryk Sułek; proj. okł. i stron tytuł. na podst. wł. wydań z XIX wieku [właść. fr. wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 251, [1] s. [42 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 32)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 32] 978-83-282-0273-3, opr. płóc.