PO 33 [wydana: 1885]

mathias sandorf

Mathias Sandorf

Powieść trzytomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

33.01

-
&

1885-6 Hrabia Sandorf
Tł. A.T. Jarosławski; [il.??]
W odc. “SŁOWO”, dziennik wydaw. przez Henryka Sienkiewicza
Rok 1885
nr 248-257, 259-265, 270-271, 273-278, 287, 289-290; Rok 1886 nr 1-2, 4, 6-7, 9-10, 14-18, 22, 25-29, 31, 33-35, 37-40, 42, 44, 46-47, 49-53, 56-58, 60, 62-64, 66-68, 71, 73-74, 76-77, 80, 83, 94-97, 99-100, 105-107, 109, 111-113

33.02
-

&

1885-6 Hrabia Sandorf
Tł. A.T. Jarosławski??; [il.??]
W odc. “Gazeta Toruńska”
Rok 1885
nr 260-277, 282-283, 285, 287-288, 291; Rok 1886 nr 1-5,  10-13, 15, 21-26, 29-30, 33-39, 41-46, 50-59, 62-65, 67-72, 74-79, 81-85, 88, 101-105, 107-108, 114, 116-121, 124

33.03
-

&

1925 Mateusz Sandorf
Oprac. Halina Załączkowska]
W odc. “Gazeta Grudziądzka”
Rok 1925
nr 29-31, 33-37, 39-40, 42-50, 52,55, 57-74, 76-80, 82-84, 86, 89, 91-93, dalej brak danych

 

 

33.04
165

&

1926 Mateusz Sandorf
Oprac. Halina Zajączkowska
[Wydanie 1]
Grudziądz: Druk. i nakł. Zakł. Graf. Wiktora Kulerskiego
1 t.: 187 s. [brak] il.; 14,8×10,8 cm
(Streszcz. pow.)
Nakład: [brak danych]
Opr. papierowa

33.05
366

&

1995 Mateusz Sandorf
Proj. okł. Jerzy Kurczak; red. techn. Teresa Włodarczyk; oprac. i kor. Małgorzata Gucman
Wydanie II
Warszawa: Agencja Wydaw. Egros, ul. Orzeszkowej 14/16
Warszawa:ELGRAF ul. Wolska 45 (fotoskład)
Mszczonów:Oficyna Drukarska WiP (druk)
1 t.: 104,[1] s.; [brak il.]; 20,8×14,5 cm
(Książka przyg. do druku na podst. wyd. Zakł. Graf. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu, w oprac. Haliny Zajączkowskiej; streszcz. pow.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-86268-16-6, oprawa kartonowa

33.06
427

&

2000 Matyas Sandor
Przeł. z fr. Władysław Bochenek; oprac. red. Anna Szydłowska
Wydanie I
[Kraków]: Małopolska Oficyna Wydaw. KORONA, Oficyna Wydaw. ABRYS
Druk: ?
5 cz. w 1 t.: 360 s.; [brak] il.; 20,7×14,6 cm
([Seria]: Niezwykłe podróże; seria nagrodzona przez Akademię Fr.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-87998-19-2, opr. kartonowa