PO 41 [wydana: 1890]

Cezar Cascabel

César Cascabel

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

41.01
124

&

1910 Cezar Kaskabel
Przetłómaczył specyalnie dla Dziennika Chicagoskiego S. S.; [il. George Roux]
Chicago ILL.: Druk. Spółki Nakład. Wydaw. Polskiego, 1455-1457 West Division ulica
1 t.: 536 s.; [75] il. cz.-b.; 19,8×13,3 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. płócienna

41.02
623

&

2014 Cesar Cascabel
Przeł. i przyp. opatrzył: Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. i mapki George Roux; [wstęp] Krzysztof Gucwa; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydaw. JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i opr. Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 423,[3] s.; [77] il. cz.-b., [12] kart tabl. kolor., w tym 2 mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 38; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numer.

ISBN 978-83-938416-6-0, opr. tektur. lakier.

41.03
665

&

2016 Ceyar Kaskabel (część 1 i 2)
Przekład S. S. na podst. publik. z 1910 r.; il. w tekście George Roux [na podst. XIX-wiecznych wydań fr.]; red., kor. i skład Horyzont Henryk Sułek; proj. okł. i stron tytuł. na podst. wł. wydań z XIX w. [właść. fr. wydań z XIX w.]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 203,[1] s., [33 il.] cz.-b.; 219,[1], [35 il.] cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 33 i TOM 34)
Nakład: [brak danych]
ISBN serii 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 33 978-83-282-0274-0, ISBN tomu 34 978-83-282-0275-7, opr. płóc.