PO 42 [wydana: 1891]

Pani branican

mistress branican

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

42.01
668

&

2016 Pani Branican
Przeł. i przyp. opatrzył: Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. Léon Benett, mapki; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: druk i opr. Drukarnia D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 458,[3] s.; [71] il. cz.-b., [12] kart tablic. kolor. oraz dwie mapki; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 50; Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakład: 200 egz. numer.

ISBN 978-83-64701-44-3, opr. tektur. lakier.