PO 48 [wydana: 1896]

w obliczu bandery

Face au drapeau

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

48.01
85

&

1896 Przygody Szymona Horta
Streściła B[ronisława] K[owalska]
W odc.: „PRZYJACIEL DZIECI”, Pismo Tygodniowe Ilustrowane, 
Redaktor i Wydawca Jan Skiwski; druk Emila Skiwskiego
ROK XXXVI nr: 43 (511-12), 44 (524), 45(535-6), 46(547-8), 47(559-60), 48(565-7), 49(577-9), 50(595-6), 51(601-3), 52(619-20)
[3 il z fr. wyd.); 30,5×22,0 cm

48.02
141

&

1922 Straszny wynalazca
Pow. fantast., z 13 il. [Léona Benetta]; tł. K[arolina] Bobrowska; [okł. proj. Tadeusz Wolniewicz]
Wydanie [1]
Poznań; Warszawa; Wilno: Nakł. Księg. Św. Wojciecha
[Poznań]: Czcionkami Druk. Św. Wojciecha
1 t.: [3],258,[1] s.; 13 k. tabl. brąz.; 17,2×12,0 cm
(Powieści Juljusza Verne’a)
Nakład: 5 000 egz.
Opr. ppł.

48.03
155

&

1925 Straszny wynalazca
Pow. fantast., z 13 il. [właśc. 12 Léona Benetta]; tł. K[arolina] Bobrowska; [okł. proj. Tadeusz Wolniewicz]
Wydanie 2 (tysiąc 6 -10)
Poznań; Warszawa; Wilno; Lublin: Nakł. Księg. Św. Wojciecha
Poznań: Druk. Św. Wojciecha
1 t.: [4],258,[2] s.; 13 k. tabl. brąz.; 17,3×11,7 cm
(Powieści Juljusza Verne’a)
Nakład: [brak danych]
Opr. ppł. [i papierowa?]

48.04
209
&

1937 Ojczysta bandera
Powieść podróżnicza, z ilustracjami; przełożył Józef Maciejowski [???]
Warszawa: Wydawnictwo Księgarni Popularnej
Warszawa: Odbito w druk[arni] „Grafia”
1 t.: 191,[1] s.; [4] karty tablicowe cz.-b.; 19,8×13,3 cm
Nakład: [brak danych]
Oprawa ppł.

48.05
223

&

1947 Straszny wynalazca
Pow. fantast., z il.; tł. K[arolina] Bobrowska; [il. Léona Benetta]
Wydanie [3]
Poznań: Nakł. Księg. Ziem Zachodnich
Poznań: tłoczono w druk. Św. Wojciecha P.Z.P
1 t.: 207 s.; [7] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. kartonowa

48.06
242

&

1990 Straszny wynalazca
proj. graf. okł., s. tytuł., il. Janina Najder-Dzikowska, Michał Jakub Najder; red. Kazimiera Iskrzyńska; red. techn. Grażyna Kocoń; kor. Halina Zatoń
Wydanie 1 [właśc. 4]
Łódź: Krajowa Agencja Wydaw.
Łódź: Prasowe Zakł. Graf.
1 t.: 181,[2] s.; [6] il. cz.-b.; 20,0×14,5 cm
([oprac.] na podst. przekł. K. Bobrowskiej)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-03-03229-1, opr. kartonowa

48.07
244

&

1991 Straszny wynalazca
Tł. K[arolina] Bobrowska; proj. okł., s. przedtytuł. i tytuł. Katarzyna Fiodorow
Gdynia: [Wydaw.] “Inicjatywa”
Olsztyn: Zakł. Graf. im. Seweryna Pieniężnego, ul. Towarowa 2 (oprawa i druk)
Gdynia:“Inicjatywa” (skład komput.)
1 t.: 129,[3] s.; [brak] il.; 20,2×14,5 cm
(Oprac. na podst. wyd. przedwoj.)
Nakład: [brak danych]
ISBN 83-900005-1-2, opr. kartonowa

48.08
675

&

 

2016 Straszny wynalazca
Przekład Karolina Bobrowska [tekst oparto na wydaniu z 1922 roku nakładem Księgarni Świętego Wojciecha]; ilustracje w tekście [Léon Benett] na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
1 t.: 201, [1] s. [32] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne’a], TOM 42)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN [tomu 42] 978-83-282-0283-2, oprawa płócienna