PO 49 [wydana: 1896]

Clovis dardentor

clovis dardentor

Powieść jednotomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

49.01
608

&

 

2012 Clovis Dardentor
Przełożył i przypisami opatrzył: Andrzej Zydorczak; redakcja i korekta Marzena Kwietniewska-Talarczyk; ilustracje Léon Benett (zaczerpnięte z XIX-wiecznego wydania francuskiego; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydawca: Polskie Towarzystwo Juliusza Verne’a
Gliwice: druk i opr. Druk. D&D Spółka z o.o.
1 t.: 280,[1] s.; [41] il. cz.-b., [6] kart tablic. kolor.; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 28)
Nakład: 200 egz. numer.
ISBN 978-83-922969-3-5, opr. tektur. lakier.