PO 54A [wydana: 1909]

Rozbitkowie z “Jonathana”

Les Naufragés du “Jonathan”

Powieść dwutomowa
Pow. oparta na
En Magellanie (Au bout du monde) [W Magellanii (Na końcu świata)]; znacznie zmieniona przez Michela Verne’a.

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

54A.01
123

&

1909-10 Rozbitki
Powieść; przełożył Stefan Gębarski
W odcinkach „PRZYJACIEL DZIECI”
1909 R. 41 nr 35(), 36(), 37(), 38(), 39(459-60), 40(), 41(), 42(), 43(), 44(519-20), 45(531-2), 46(544-5), 47(559-60), 48(568-9), 49(582-3), 50(591-2), 51(602-3), 52(619-20); 1910 R. 50 nr 16(186-7), 17(196-7), 18(209-10), 19(220-1), 20(), 21(), 22(), 23(), 24(), 25(), 26(302-3), 27(316-7), 28(), 29(), 30(352-3), 31(), 32(), 33(), 34(), 35(), 36(), 37(), 38(), 39()
Warszawa: Wydawnictwo i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów; redaktor Jan Skiwski
[2 +ile?] il.; 31,5×23,0 cm
(Nazwisko tłumacza ustalono na podstawie spisu treści czasopisma)
 

54A.02
130

&

1911 Rozbitki
Pow. Juljusza Verne streszcz. przez S[tefana] Gębarskiego; z 12 rys. [George Roux]
Warszawa: Wydaw. M[ichała] Arcta
[2 cz. w 1 t.]: 257,[1] s.; 12 il. cz.-b.; 17,8×11,5 cm
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

54A.03
167

&

1927 Ojczyzna rozbitków
Pow. fantast., w dwóch cz., z 8 il. [George’a Rouxa]; tł. K[arolina] Bobrowska
Poznań; Warszawa; Wilno; Lublin: Nakł. Księg. Św. Wojciecha
Poznań: Druk. Św. Wojciecha
[2 cz. w 1 t.]: [4],468 s.; 8 k. tabl. brąz.; 18,6×12,0 cm
(Powieści Juljusza Verne’a)
Nakład: [brak danych]
Opr. tekturowa

54A.04
714

&

2017 Rozbitkowie z "Jonathana"
Przekład Karolina Bobrowska; ilustracje George Roux [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właśc.. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 219,[1]s., [19] il. cz.-b.; 219,[1]s., [15] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 69 i TOM 70)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 69 978-83-282-1145-2, ISBN tomu 70 978-83-282-1146-9, oprawa płócienna