PO 61 [wydana: 1902]

Bracia kip

Les frères Kip

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

61.01
601

&

 

2011 Bracia Kip
Przeł. i przyp. opatrzył: Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. i mapki George Roux; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie I
Ruda Śląska: Wydaw.: PTJV
Gliwice: dr. i opr. Druk. D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 368,[1] s.; [40] il. cz.-b., [12] kart tablicowych kolorowych, 2 mapki cz.-b.; 21,5×15,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 26)
Nakł.: 98 egz. numer.
ISBN 978-83-922969-2-8, opr. tektur. lakier.

61.02
619

&

 

2014 Bracia Kip
Przeł. i przyp. opatrzył: Andrzej Zydorczak; red. i kor. Marzena Kwietniewska-Talarczyk; il. i mapki George Roux; [wstęp] Andrzej Zydorczak; skład: Andrzej Zydorczak
Wydanie II, poprawione
Ruda Śląska: Wydawnictwo JAMAKASZ Andrzej Zydorczak
Gliwice: dr. i opr. Druk. D&D Spółka z o.o.
2 cz. w 1 t.: 386,[2] s.; [40] il. cz.-b., [12] kart tablicowych kolor., 2 mapki cz.-b.; 21,5×15,3 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 34;
Patron serii „Biblioteka Andrzeja”: PTJV)
Nakł.: 200 egz. numer.
ISBN 978-83-938416-2-2, opr. tektur. lakier.