500 milionów Begumy 

 

 

 

Państwo Data wydania

Numer katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Liberia

11.01.2005

M bl. 509
Y bl. ?
S 2341

100 $

z±bk.

Wizje przyszło¶ci Juliusza Verne'a
cz. 3

liberia05_bl03.jpg (126395 bytes)

 

Monako

07.06.1955

M 516
Y 431
S 344
G 533

6 F z±bk.

50 rocznica ¶mierci Juliusza Verne'a

mon55_06.jpg (18960 bytes)

zobacz też:
"Monako 1955"

Monako

02.05.1978

M 1312
Y 1132
S 1106
G 1338

5,50 F

z±bk.
i niez±bk.

150 rocznica urodzin Juliusza Verne'a

mon78_550.jpg (33855 bytes)

Panama

28.12.1966

M 946
Y PA 416
S C 474C

0,10 b

z±bk.
i niez±bk.

Tydzień francuski w  Panamie

PANAMA_010.jpg (120778 bytes)

Panama

28.12.1966

M bl. 64
Y ?
S C 474 Df

0,10 b + 0,21 b

niez±bk.

Tydzień francuski w  Panamie

Pan_bl01.jpg (68123 bytes)

Rumunia

18.04.2005

M 5929
Y ?
S ?
G ?

5 000 L

z±bk.

Rocznice sławnych ludzi 

rumunia5000.jpg (61762 bytes)