Pływające miasto 

 

 

 

Państwo Data wydania

Numer katalogowy

Nominał Typ Temat serii Ilustracja Uwagi

Grenada

11.07.2005

M ?
Y ?
S ?
G ?

3 × 3 $

 ząbk.
i nieżabk.

100 rocznica śmierci Juliusza Verne'a (1828-1905)

grenada_2005_01.jpg (142459 bytes)

Mali

07.04.1975

M 479
Y PA 242
S C 244
G 481

220 F

ząbk.
i nieząbk.

70 rocznica śmierci Juliusza Verne'a

MALI220.jpg (61984 bytes)

Mali

07.04.1975

M 479
Y PA 242
S C 244
G 481

220 F

próba artysty
[c.brązowy]

70 rocznica śmierci Juliusza Verne'a

MALI220pr art.jpg (20077 bytes)

Monako

07.06.1955

M 513
Y 428
S 341
G 530

2 F ząbk.

50 rocznica śmierci Juliusza Verne'a

mon55_02.jpg (26055 bytes)

zobacz też:
"Monako 1955"

Tanzania

16.05.2005

M ark. ?
Y ?
S ?
G ?

4 × 800 TzS

ząbk.

 Fantastyczne podróże Juliusza Verne'a
cz. 1

tanz05_ark01.jpg (124980 bytes)

Tanzania

16.05.2005

M ark. ?
Y ?
S ?
G ?

4 × 800 TzS

ząbk.

 Fantastyczne podróże Juliusza Verne'a
cz. 5

tanz05_ark05.jpg (113882 bytes)