ON 15 [napisane: 1875, wydane 1875]

Idealne miasto

une ville idÉale

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

15.01
512

&

2005 Idealne miasto
Tłum. Andrzej Zydorczak; przyp. Daniel Compère i Andrzej Zydorczak; il. i mapka Damian Christ; [wstęp Andrzej Zydorczak]; kor. Krzysztof Czubaszek; oprac. komputer. il. i tekstu Andrzej Zydorczak
Wydanie I
[Warszawa]: Polskie Tow. Juliusza Verne’a
Ruda Śląska: skład, druk i opr. Andrzej Zydorczak
1 t.: 48 s.; [30] il. brąz.; mapka miasta na wewn. s. okł.; 21,0×14,5 cm
([seria:] „Biblioteka Andrzeja”, Tom 22;
Nakład: 55 egz. numer.
ISBN 83-918322-8-7, opr. karton.