PO 53 [wydana: 1899]

Testament ekscentryka

Le Testament d’un excentrique

Powieść dwutomowa

FRANCUSKIE OKŁADKI

TEKST W JĘZYKU POLSKIM TEKSTY W JĘZYKU FRANCUSKIM

STRESZCZENIE

ILUSTRACJE

53.01
100

&

1900 Testament dziwaka
Pow. Juliusza Verne’a; [w 2 cz.]; przekł. M[ichaliny] D[aniszewskiej]; [11 il. George’a Rouxa]
W odc. “WIECZORY RODZINNE”
R. XXI
nr 1-52 s. 7-8, 15-16, 22-24, 30-32, 37-39, 46-48, 52, 54, 61-63, 70-72, 78-79, 86-88, 94-96, 102-104, 110-111, 118-119, 126-128, 134-136, 141-143, 148, 150-152, 159-160, 166-168, 174-175, 180-183, 190-192, 199-200, 206-207, 213-216, 223-224, 230-232, 238-240, 247-248, 255-256, 263-264, 269-272, 276-279, 287-288, 292-295, 301-303, 310-312, 318-320, 326-327, 334-335, 342-343, 350-352, 358-360, 367-368, 374-376, 382-384, 391-392, 396-399, 404, 406-407, 412-416

53.02
101

&

1900 Testament milionera chicagoskiego
W odc. “DZIENNIK CHICAGOSKI”
nr 185-251

53.03
104

&

1902 Testament dziwaka
Przekł. M[ichaliny] D[aniszewskiej]; z 10 ryc. [George’a Rouxa]
Warszawa: Nakł. Jana Fiszera
Warszawa: Druk. Tow. Akc. S[amuela] Orgelbranda Synów
1 t.: 516,[2] s.; 10 k. tabl. cz.-b. ; 18,2×11,3 cm
(Na odwrocie rok 1901)
Nakł.: [brak danych]
Opr. ppł.

53.04
702

&

 

2017 Testament dziwaka (część 1 i 2)
Przekład Michalina Daniszewska; ilustracje George Roux [na podstawie XIX-wiecznych wydań francuskich]; redakcja, korekta i skład Horyzont Henryk Sułek; projekt okładki i stron tytułowych na podstawie włoskich wydań z XIX wieku [właść. francuskich wydań z XIX wieku]
Wydanie [1]
Warszawa: Hachette Polska sp. z o.o., ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
Druk: [brak danych]
2 t.: 219,[1]s., [28] il. cz.-b.; 155,[1]s., [24] il. cz.-b.; 19,6×14,0 cm
(Kolekcja Hachette [Niezwykłe podróże Juliusza Verne'a], TOM 59 i TOM 60)
Nakład: [brak danych]
ISBN całej kolekcji 978-83-282-0241-2, ISBN tomu 59 978-83-282-0300-6, ISBN tomu 60 978-83-282-0301-3, oprawa płócienna